Ejendomsservice

Vi leverer altid præsentable bygninger. Vi varetager både opgaver inde såvel som ude, alt efter jeres ønsker.

Opgaverne kan være alt fra trappevask og vedligeholdelse af indendørsfællesarealer, så som kældre, vaskerier, lofter etc. til vedligeholdelse af gangarealer, parkeringsarealer m.m.

Når vinteren slår til er vi velforberede til snerydning og saltning så man let og uhindret  kan forsætte sin daglige gang.