Ejendomsservice

Vi leverer facility service og vi varetager i den forbindelse både indendørs og udendørs opgaver.

Opgaverne kan bestå af trappevask, vedligeholdelse af indendørsarealer, så som kældre, vaskerier, lofter etc. Det kan også være vedligeholdelse af gangarealer, parkeringsarealer m.m.

Når vinteren slår til, klarer vi også snerydning og saltning, så kunden let og uhindret  kan forsætte sin daglige drift.

72 30 20 72

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller vil du gerne kontaktes af os?