Håndværker rengøring

Efter at have haft håndværkere gående kan der godt opstå meget støv og snavs, både under og efter endt arbejde.

Vi sørger for at medbringe de rette ressourcer, de nødvendige redskaber til at opnår bedst mulige resultater.

Vi har personale som er specialiseret til at varetage håndværkeropgaver, da det kan være ekstra støvet, og kræve brug af værktøj og køretøjer som kræver specialkompetencer.

Typisk ved håndværker opgaver vil der være affald som skal bortskaffes, vi søger for at det bliver bortskaffet korrekt og miljørigtigt.

72 30 20 72

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller vil du gerne kontaktes af os?