Kvalitetsmålinger og check af rengøring

Vi gennemfører kvalitetsmålinger og servicetjek af jeres rengøring, så I ikke skal bekymre jer om, hvorvidt rengøringen i jeres virksomhed lever op til kravspecifikationerne i rengøringsaftalen med jeres rengøringsleverandør.

 

Få et tilbud

VI TAGER OS AF DET!

På alle opgaver er der knyttet en leder, der har det overordnede ansvar for arbejdets udførelse. Lederne har de relevante uddannelser og erfaring inden for rengøringsbranchen. Vores personale bærer desuden altid Service Danmarks arbejdsuniform med synligt Service Danmark logo og tilhørende identifikationskort.

Samarbejde

Vi tror på, at et godt samarbejde bidrager til en succesfuld gennemførelse af en aftale, og at de bedste resultater altid skabes igennem dialog. Vi er derfor altid åbne over for forslag, spørgsmål og ønsker fra jer, ligesom vi løbende evaluerer på optimeringsmulighederne på jeres opgave. Det er desuden vigtigt for os at vi reagerer hurtigt, og vi er altid til at få fat på.

Kontrol i dit kontor

Vores erfaring viser at der typisk ikke problemer med rengøringskvaliteten i starten af aftaleperioden – rengøringsleverandøren gør ofte meget ud af at levere den aftalte rengøringskvalitet.

Problemerne opstår imidlertid først noget tid efter aftalen er indledt. Dette skyldes bl.a., at rengøringsaftaler er langvarige og strækker sig typisk mellem 4-8 år. Derfor kan der være en tendens til, at rengøringskvaliteten falder i takt med tiden.

Vores kvalitetsmålinger og check sikrer jer, at I altid får en rengøringskvalitet, der er i overensstemmelse med kravspecifikationerne i rengøringsaftale med jeres rengøringsleverandør.

Vores kontroller omfatter bl.a.:

Løbende kontrol af rengøringen
Vi har udviklet en koncept til sikring af kvaliteten af rengøringen efter en skala 1-5, hvor 5 er den højeste karakter. Vi foretager kontroller på forskellige tidspunkter og forskellige steder, så tidspunktet og målepunkter for kontrollen ikke er forudsigelige for rengøringsleverandøren.

Behørig dokumentation af kvalitetsniveauet
Vi udvejer en kvalitetsrapport der dokumenterer rengøringsniveauet i billeder, tal og tekst. Kvalitetsrapporten fremsendes til jer og rengøringsleverandøren, så alle parter får et indblik i resultatet af rengøringskontrollen.

Dialog
Såfremt vi konstaterer, at der er fejl eller mangler eller rengøringskvaliteten på andre måder ikke lever op til vilkårene i rengøringsaftalen, indleder vi straks dialog med jer med henblik på at rengøringskvaliteten forbedres omgående, så den bliver i overensstemmelse med kravspecifikationerne i rengøringsaftalen.

 

  • 15 års erfaring 
  • Insta 800 certificeret konsulenter
  • Kvalitetssikring
  • Service aftale

Kontakt os nu!

Ring eller skriv til os, for at modtage dit tilbud